Fluisteren, een korte uitleg

Fluisteren, een korte uitleg

Fluisteren is voor mij iets dat iedereen zou moeten kunnen. Fluisteren lijkt een talent dat iedereen zou kunnen bezitten, maar dat door alle sores van het leven en de drukte van alledag, helemaal verloren is gegaan. Ironisch genoeg is het fluisteren juist het antwoord op al deze sores en alle drukte. Fluisteren geeft antwoorden op de vele vragen van het leven en leert ons de antwoorden op de vragen over de omgang met de zwakken uit de samenleving. Zieken, jonge- en oude mensen, mensen die niet goed kunnen communiceren en ieder ander die hulp nodig heeft. Het is erg jammer dat in de gehaaste mentaliteit van het leven van alledag geen plaats meer is voor het fluisteren. Er lijkt geen plaats meer te zijn voor het zien van de ander, zónder oordeel, zónder jaloezie en zónder haast. De verstilling die in jezelf nodig is om een ander te kunnen begrijpen, wordt als tijdrovend beschouwd en het wordt daarom vaak maar even over het hoofd gezien. Wanneer je zou kunnen verstillen in jezelf, zónder oordeel naar jezelf of naar de ander, en werkelijk zou luisteren naar de ander, werkelijk zou kijken naar de ander en werkelijk zou voelen wat er aan de hand zou kunnen zijn, dan ben je de fluisteraar. Zo moeilijk is het niet.

Fluisteren kost tijd. Het kost tijd om te verstillen en om te kijken wat de ander voelt. Ook aandacht aan de ander geven, kost tijd. Kostbare tijd die vandaag de dag liever door mensen wordt besteed aan bezig zijn. Bezig zijn en doen. Wanneer je fluistert en aandacht aan iemand geeft dan doe je niets. En niets doen is niet hip. Maar niets is minder waar. Juist het verstillen en het voelen van wat de ander uitstraalt, geeft jou de informatie om ná het fluisteren zeer doelgericht te werk te gaan. Om in een handomdraai het probleem te benoemen en te bestrijden. Heel veel problemen in deze wereld worden juist door het doen groter en zouden door rustig te worden en te fluisteren maar al te snel kunnen worden opgelost.

Wat is fluisteren?

Iedereen straalt uit wie hij is. Iedereen straalt zijn vitaliteit uit, zijn kracht, en de dingen die hij wel en de dingen die hij niet leuk vindt. Wanneer je dit moeilijk vindt om te begrijpen, denk dan eens aan het feit dat kinderen die gepest worden, vaak op een nieuwe school met nieuwe kinderen toch ook weer het pispaaltje zullen zijn. Hoe weten de kinderen van de nieuwe school dat dit kind zich niet verweren zal? Dat hebben ze automatisch en onbewust gelezen in zijn uitstraling. En zo zijn er vele andere voorbeelden. Je kunt dus niet ontkennen dat iedereen een uitstraling bezit en in deze uitstraling is alles te lezen.

Wanneer je rustig gaat zitten en naar iemand kijkt om zijn uitstraling te beoordelen, dan wordt je bijna gelijktijdig geplaagd door een stemmetje in je hoofd, dat jouw observatie gaat beoordelen. Het stemmetje zegt: “Natuurlijk straalt hij drukte uit, je weet toch dat hij adhd heeft, dat is informatie die je al hebt, je bent niet objectief.” Of het stemmetje zegt: “Hoe kan je nu zo zeker weten dat hij verdrietig is? Hij lacht toch en hij zegt toch dat het gezellig is?” Dit stemmetje moet bij het fluisteren uit. Het stemmetje probeert namelijk te oordelen over wat je ziet en voelt. En daarmee maakt het stemmetje jou onzeker. Pak dus pen en papier en schrijf op wat je ziet en voelt. Zonder oordeel. Schrijf het gewoon allemaal op. Later kan je er dan naar gaan kijken en zien hoe je dit gaat interpreteren. Maar het eerste wat je doet, is voelen wat de uitstraling van de ander is. Dit is het fluisteren.

Na een poosje zal je merken dat je meer ervaring krijgt. Je hebt een paar keer bevestiging gekregen en je weet nu hoe je bepaalde dingen die je hebt gevoeld moet interpreteren. Je zult merken dat wat je voelt altijd waar is, maar dat de valkuilen bij de interpretatie liggen. Dit gegeven zal je stimuleren om nog beter te voelen en nog voorzichtiger te zijn met je oordeel.

Er zijn meerdere vormen van fluisteren. Je kunt voelen wat een ander zijn uitstraling jou wilt vertellen. Je kunt ook voelen wat je eigen uitstraling je wilt vertellen. Daarnaast kan je jezelf ook oefenen om iets uit te stralen, bijvoorbeeld rust of liefde. Met deze technieken kan je met iedereen communiceren en het maakt niet uit of diegene oud, ziek, baby of gehandicapt is. En dat is het mooie aan fluisteren, je kunt iedereen bereiken. En daarom zou iedereen het moeten kunnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *